Inventering av takkonstruktioner med limträbalkar

Miljö- och byggnämnden uppmanar alla fastighetsägare som har byggnader med underspända limträtakstolar

  • att anmäla det till samhällsbyggnadskontoret
  • att beställa en besiktning av sakkunnig för bedömning av takkonstruktionens bärförmåga, särskilt med avseende på instabilitet.
  • att skotta taket regelbundet

Haverikommissionens brev till kommunerna: Anmälan och rekommendation