Information till livsmedelsföretagare med anledning av covid-19

Information till restauranger

Det är mycket viktigt att ni håller er uppdaterade och följer de råd som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter tar fram. Följ gärna Folkhälsomyndighetens råd om hygien samt information om nya regler för restauranger och krogar som du hittar här:

Åtgärder för att förebygga smittspridning

 • Är du eller någon i din personal sjuk ska personen stanna hemma
 • Upprätthåll god hygien
 • Förebygg långa köer i restaurangen, även vid bufféer
 • Endast bordsservering får ske. Ingen servering får ske vid baren
 • Separera borden i den mån det går
 • Om utbrottet blir värre kan det vara aktuellt att endast servera mat för avhämtning. Håll er uppdaterade om gällande råd

Information till livsmedelsbutiker

Åtgärder för att förebygga smittspridning

 • Förebygg långa köer. Försök att få kunderna att använda självutcheckningssystemet om det finns något sådant tillgängligt
 • Försök att ordna så att kunderna inte behöver köa alltför nära varandra
 • Tvätta gärna av handtag till kylar, frysar m.m. med jämna mellanrum. Använd ett lämpligt desinfektionsmedel
 • Om ni väljer att sälja livsmedel via hemleveranser som beställts på internet så kan ni gärna informera lite extra om detta eftersom det minskar risken för att det blir trängsel i butikerna
 • Om utbrottet blir värre så kan det finnas anledning till att separera olika arbetslag från varandra så långt det är möjligt

Kontakt

Om ni har några frågor gällande information kan ni kontakta oss på telefon: 0929- 170 00 (växel) eller via mejl: mb@alvsbyn.se

Information om hygien