Bekämpning av Jättebalsamin

Jättebalsamin på Altunastrand.Bekämpning av Jättebalsamin.

Kommunen ansvarar för att ta reda på om invasiva främmande växtarter finns på kommunal mark och i sådana fall bekämpa dem. Älvsbyns kommun har årligen utfört bekämpningsåtgärder för att försöka bli av med invasiva växter och under förra veckan arbetade man med bekämpningen av Jättebalsamin.

Några feriearbetare jobbade tillsammans med handledarna från Parkavdelningen bland annat på området Altunastrand.

Läs mer om invasiva arter, En ovälkommen gäst, jättebalsamin | Älvsbyns kommun (alvsbyn.se)

Bilderna är före och efter arbetet på Altunastrand.

Jättebalsamin på Altunastrand. Bekämpning av Jättebalsamin.