En ovälkommen gäst, jättebalsamin

Jättebalsaminblommor i olika färger. Mörkrosa, ljusrosa och vita.

Invasiva växtarter är växter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och då orsakar skada för både ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa.

Kommunen ansvarar för att ta reda på om invasiva främmande växtarter finns på kommunal mark och i sådana fall bekämpa dem. Älvsbyns kommun har årligen utfört bekämpningsåtgärder för att försöka bli av med invasiva växter och påbörjar under nästa vecka bekämpningen av jättebalsamin på kommunal mark.

Ett antal växtarter är klassade som invasiva främmande arter enligt EU:s bestämmelser. Det innebär att det är förbjudet att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut dessa i naturen.

  • Jättebalsamin (Impatiens glandulifera) är en snabbväxande, storvuxen ettårig växt kan sprida sig över långa avstånd. Växten blommar oftast i juni–juli med stora rosa eller vita blommor. Jättebalsamin bildar stora och täta bestånd och skuggar på så sätt effektivt ut andra växter på platsen.

Bekämpning och hantering av jättebalsamin (naturvardsverket.se)

Har du upptäckt en invasiv art?

Hjälp gärna till att rapportera in fynd av invasiva arter via Reporting (artfakta.se)

Läs mer här om hur du kan undvik att sprida invasiva arter För dig som privatperson (naturvardsverket.se)

Har du frågor eller funderingar? Kontakta vår miljöstrateg Filippa Ekroth, filippa.ekroth@alvsbyn.se