Särskilt boende (Säbo)

Särskilt boende är till för de personer som inte längre kan få behovet av tillsyn, omvårdnad och trygghet tillgodosett i ett eget ordinärt boende.

Särskilt boende Ugglan Nyberga

Man ansöker om plats i särskilt boende, enligt socialtjänstlagen. Handläggare prövar och utreder behovet av en plats i särskilt boende i samråd med den enskilde. När behovet är fastställt blir den sökande erbjuden plats i det boende som har ledig plats. Man kan inte ställa sig i kö till ett särskilt boende. Inom särskilt boende finns tillgång till personal dygnet runt.

Våra särskilda boenden

I Älvsbyns kommun finns två särskilda boenden Nyberga och Ugglan.

Länk till ansökan