Flygbild på renar som går på en väg i skogen,Renar på väg. Foto: Marcel Köppe.

Vid möte med ren – viktigt att tänka på

Uppdaterad 20 februari. Delar av Luokta-Mávas sameby har sitt vinterbetesland för sina renar i Älvsbyns kommun. Det är viktigt att vara uppmärksam när man vistas ute på vägarna, eller ute i naturen, och visa hänsyn vid eventuellt möte.

Under vintern har samebyn påträffat skoteråkare som färdats i närheten av betande renar och skapat störningar. Dräktiga renkor kalvar i maj. För att undvika att dräktiga renar sprider ut sig på vägarna, blir skrämda och får ha betesro kommer renarna därför att flyttas till Flurhedenområdet, mellan Avaträsk och väg 94.

Vid möte med ren – viktigt att tänka på

Vänligen sänk farten, eller om möjligt välj en annan väg/skoterled, när du ser:

  • renar
  • varningsskyltar
  • sopsäckar som hänger vid vägkanten eller skoterspår
  • spår av renar

Renen rörs ständigt och betar sig ofta västerut.

Så säger rennäringslagen

”94 §  Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
   1. stänger av fastställd eller annars gällande flyttningsväg för renar eller vidtar åtgärder på eller invid vägen så att dess framkomlighet väsentligt försämras,
   2. skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig på ett område där renskötsel då är tillåten,
   3. obehörigen driver bort renar från ett område där renskötsel då är tillåten eller hindrar renar från att beta på ett sådant område,
   4. inte följer ett föreläggande eller bryter mot ett förbud som har meddelats med stöd av 65 a §, om inte föreläggandet eller förbudet förenats med vite […]”

Senast uppdaterad 2023-02-20
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.