Varning för renar nära Flurheden/Falkberget

De stora snömängderna medför begränsat naturbete för renarna och utfodring sker i trakten av Flurheden/Falkberget nu under våren. Många av renarna är dräktiga och ska kalva i maj. Samebyn önskar därför att ni visar hänsyn och är extra uppmärksamma.

Vänligen sänk farten eller om möjligt välj en annan väg/skoterled när du:

⚠️ser renar

⚠️renvarningsskyltar

⚠️sopsäckar som hänger vid vägkanten eller skoterspår

⚠️spår av renar.

 

⚠️Tänk på att ha din hund kopplad.

 

Tack för visad hänsyn!