Varning för giftiga svampar

Material som finns att tillgå:

  • En varningsaffisch på engelska.
  • En broschyr med de giftigaste svamparna i Sverige, översatt till över 30 olika språk.

Materialet finns att ladda ner på Giftinformationscentralens webbplats:

Mushroom brochure – Giftinformationscentralen