Värmepumpar ska anmälas till kommunen

 

För din egen, andras och miljöns skull är det viktigt att du anmäler din värmepump till kommunen. Den som planerar att anlägga en bergvärmepump, ytjordvärmepump eller sjövärmepump (ej luftvärmepump) är skyldig att anmäla detta till miljö- och byggkontoret i kommunen, minst 6 veckor innan arbetet påbörjas. Den som har anlagt en värmepump utan anmälan är skyldig att meddela detta till kommunen.

Värmepumpar är miljöfarlig verksamhet som bland annat kan påverka avloppsanläggningar och dricksvattentäkter i närheten. Din värmepump kan även påverka din grannes möjlighet att anlägga värmepump.