Värmepumpar ska anmälas till kommunen

Älvsbyns Energi har på senare tid arbetat med att bygga ut kommunens vatten och avloppsnät. Arbetet har inte varit utan hinder, vid upprepade tillfällen har Älvsbyns Energi stött på fastighetsägare med värmepumpar som Älvsbyns Energi och kommunen inte känt till på förhand.

 

För din egen, andras och miljöns skull är det viktigt att du anmäler din värmepump till kommunen. Den som planerar att anlägga en bergvärmepump, ytjordvärmepump eller sjövärmepump (ej luftvärmepump) är skyldig att anmäla detta till miljö- och byggkontoret i kommunen, minst 6 veckor innan arbetet påbörjas. Den som har anlagt en värmepump utan anmälan är skyldig att meddela detta till kommunen.

Värmepumpar är miljöfarlig verksamhet som bland annat kan påverka avloppsanläggningar och dricksvattentäkter i närheten. Din värmepump kan även påverka din grannes möjlighet att anlägga värmepump.

Senast uppdaterad 2019-03-19

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.