Vägarbeten på Storgatan och delar av Stationsgatan återupptas

Arbetet kommer att innebära en del trafikstörningar och begränsad framkomlighet, vänligen respektera detta och följ skyltad anvisning. Trafikverket ber om överseende med de störningar som arbetet orsakar och uppmanar alla trafikanter att visa hänsyn. Tänk också på säkerheten för de som arbetar vid vägen.

Ytterligare information om projektet samt kontaktuppgifter till ansvarig projektledare finns på Väg 671, Älvsbyn, tätortsåtgärder – www.trafikverket.se.