VA-rådgivning

Älvsbyns och Luleå kommun har tillsammans en VA-rådgivare tillgänglig och avgiftsfri för dig som har enskilt avlopp och vatten.

VA-rådgivningen hjälper dig med frågor om enskilt avlopp och vatten. VA-rådgivningen fungerar som en länk mellan den enskilde och miljömyndigheterna och kan tipsa om hur man kan söka information angående lagar och regler, tekniklösningar och entreprenörer. Du kan också få hjälp med att fylla i ansökan.

Mer information samt kontaktuppgifter finns på nedanstående länk:

https://www.lulea.se/boende–miljo/vatten-och-avlopp/eget-vatten-och-avlopp/va-radgivningen.html

VA-rådgivaren finns även på Instagram! www.instagram.com/va_radgivning_norr