VA arbeten, Smedjevägen i Korsträsk

I samband med att vi dragit igång med grävarbeten för vatten och avlopp på Smedjevägen i Korsträsk, så vill vi uppmärksamma boende i Korsträsk, och alla andra som nyttjar den nybyggda gång och cykelvägen, om följande:

Delen av Smedjevägen, från korsningen Idrottsvägen och ned mot nya gång och cykelvägen kommer under byggtiden att vara helt stängd för all slags trafik, även gång och cykel.

En tillfällig omfart är byggd över ängen mellan fastigheterna på Smedjevägen och väg 94 (se kartbild) som går att nyttja för passage.

Dagtid mellan kl. 07.00 – 17.00 kan byggtrafik med tunga fordon förekomma efter denna omfartsväg. Vi ber alla trafikanter vara uppmärksamma på detta.

Omfartsvägen är endast en grusväg, varför standarden på denna är lite lägre än övrig väg. Det kan vara bra att tänka på om man skall passera med rullskidor, permobil etc. Arbetet längs Smedjevägen bedöms pågå från vecka 34 och till början av november.

Vi ber om överseende med de störningar som arbetet medför.