Utredning av skolstruktur

– Vi har sedan flera år tillbaka utmaningar vad det gäller lokaler för förskola, grundskola och grundsärskolan på centralorten. De är inte alltid ändamålsenliga. Men vi har också ekonomiska utmaningar. Vi behöver ett underlag inför beslut om framtida investeringar, säger Johan Dahlqvist, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Skolans verksamhet har förändrats mycket de senaste tio tjugo åren i form av nya uppdrag från staten och ny lagstiftning.

– Vi har de byggnader vi har och vi behöver se hur vi på bästa sätt kan få en flexibilitet i lokalerna som passar verksamheten och de förändrade kraven, men det är heller inget nytt utan det har varit så här under många år i Älvsbyn, säger Johan Dahlqvist.

Kommunen har utmaningar med årskullar som varierar mycket från år till år. Verksamheter tillförs och samhället förändras och då förändras också behoven av lokalerna.

– Vi började titta på möjligheten att förtäta på Knut Lundmarksskolan men efter en byggnadsteknisk utredningen visar det på svårigheter. Vi vill hitta en långsiktig hållbar lösning. Vi behöver hantera ett nuläge men också en framtid där vi ska bli fler i kommunen, säger Johan Dahlqvist, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Det är inte satt något stoppdatum för utredningen. Utredningen ska ta hänsyn till verksamhet, arbetsmiljö och de ekonomiska förutsättningarna.

– Utredningen startar inte från noll. Till exempel har Åsens förskola utretts under flera år och den kommer finnas med i denna övergripande utredning kring skolstrukturen, säger Johan Dahlqvist.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #2, 2023

Text: Peter Lundberg