Utbildning i våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck

Sara Avander och Annika Hellgren från Länsstyrelsen utbildade i våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Sara och Annika berömde Älvsbyns kommun för att i handlingsplanen ta upp prostitution och människohandel för sexuella ändamål inom begreppet mäns våld mot kvinnor. Älvsbyns kommun är därmed första kommunen i Norrbotten att belysa det.

De gav gedigen information kring dessa två problembilder, såsom de olika formerna av våld som inryms i våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck, och kunskap om tecken på utsatthet. De gav även information kring barn som upplever våld i nära relation. Det är sedan 2021 ett brott att låta ett barn uppleva våld som utsätts mot en närstående och de var tydliga med hur barn påverkas av det våld som finns i hemmet, även om barnet inte har sett våldet. Våld i nära relation förekommer inom alla samhällsklasser och nästan 1 av 3 kvinnor har någon gång under livet blivit utsatt för våld i nära relation. De betonar hur viktigt det är att inte fråga den utsatte om varför hen inte lämnar relationen. Detta för att en sådan fråga lägger ansvaret på den utsatte. En våldsutsatt lämnar i genomsnitt relation 3-8 gånger innan ett slutgiltigt uppbrott kommer.

Bild på kommunens chefer som sitter och tittar på en föreläsare.

Foto: Minna Öqvist.

Även om den stora majoriteten av dem som utsätts är kvinnor/flickor så kan även pojkar/män vara utsatta. Inom hederskontexten kan pojkar vara både offer och förövare, genom att de tvingas utsätta kvinnliga släktingar för förtryck och våld. Den stora skillnaden mellan våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtyck är att vid den första är det som regel en gärningsman och våldet är fördömt av omgivningen och stödet finns gentemot den utsatta. Vid den andra finns oftast flera gärningspersoner, samt våldet är socialt accepterat och det finns stöd för gärningspersonerna i stället för stöd för den utsatta.

Åsa Bagger Hallsten, från Öppenhälsan, gav information om vilket stöd som finns att få via kommunens öppenhälsa för den som är utsatt för våld, samt för den som utsätter någon annan för våld. Kommunen har enligt Socialtjänstlagen ett ansvar både för den våldsutsatta och våldsutövaren. Hon gav tips och råd kring hur cheferna kan ställa frågor om våld, samt hantera svaret. Det är viktigt att lyssna och inte värdera svaret, samt ha ett respektfullt bemötande.

Bild på kommunens chefer som sitter och tittar på en föreläsare.

Foto: Minna Öqvist.

Robert Janeheim, från Polisen, beskrev läget i brottsstatistiken i kommunen kring dessa två problemområden och gav information om när en polisanmälan bör göras, samt vad som sker efter en polisanmälan. Statistik visar att Älvsbyns kommunen sticker ut i negativ bemärkelse jämfört med övriga kommuner i Piteå älvdal när det gäller anmälda brott våld mot kvinnor och våld i parrelation. Det går däremot inte att säga vad det beror på, men klart är att förekomst av detta problem finns i kommunen. Mörkertalet kring denna typ av brottslighet är mycket hög.

Planen är att kommunens chefer i framtiden ska fråga om våldsutsatthet i medarbetarsamtalen som en del i att främja tidig upptäckt. Kommande är även utbildning om våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck som riktar sig till medarbetare samt förtroendevalda.

Är du, eller känner du någon som är våldsutsatt?

Polis (vid pågående brott) 112

Polis 114 14

Handläggare våld i nära relation (socialtjänsten) 0929-172 30

Öppenhälsans behandlare: Åsa 070-228 44 73, Charlotte 0929-172 28