Utbildning för bättre arbetsplatser

– Arbetsmiljö är varje medarbetares och varje chefs vardag. Systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetsutveckling är varandras förutsättningar, säger utbildningskonsulten Ann-Sofi Ökvist.

Ann-Sofi som håller i utbildningsdagarna kommer från företaget Jobbhälsan som är en lokal företagshälsovård med verksamhet i Älvsbyn, Piteå, Boden och Luleå. Utöver föreläsningar och grupparbeten samtalar chefer och skyddsombud kring regelverket som styr arbetsmiljön och hur de kan använda den tillsammans för att skapa en god arbetsmiljö.

Är det ovanligt att man blandar arbetstagarnas representanter skyddsombuden och arbetsgivarens representanter enhetscheferna?

– Det är inte väldigt ovanligt men det är det absolut mest framgångsrika sättet att få till samverkan där man ges tid och möjlighet att resonera kring arbetsmiljö, säger Ann-Sofi Ökvist.

Älvsbyns kommun lägger stor vikt vid det systematiska arbetsmiljöarbetet, bland annat genom årliga skyddsronder men också regelbundet i andra former för att förbättra arbetsmiljön som de anställda vistas i varje dag. Kommunen har även en skyddskommitté där fack och arbetsgivare diskuterar arbetsmiljöfrågor på en kommunövergripande nivå. I den lyfte fackförbundet Kommunal frågan om en utbildning då de har flera nya skyddsombud.

– Att sända chefer och skyddsombud till samma utbildning handlar i grund och botten om att vi vill få till en bra samverkan på våra arbetsplatser, säger Minna Öqvist, HR-specialist på Älvsbyns kommun.

Ann-Sofi Ökvist, Jobbhälsan. Foto: Peter Lundberg

Ann-Sofi Ökvist, Jobbhälsan. Foto: Peter Lundberg

Arbetsmiljöfrågor som tas upp på utbildningen är allt från den psykosociala- till den fysiska arbetsmiljön, från trivsel till ergonomi.

– De flesta cheferna har tidigare utbildning i arbetsmiljöfrågor men det är bra att få en uppfräschning i vilka regler och förordningar som gäller. I utbildningen lyfts också exempel på hur man kan jobba tillsammans, säger Minna Öqvist, HR-specialist på Älvsbyns kommun.

Charlotta Lundberg och Desiree Berg. Foto: Peter Lundberg

Charlotta Lundberg och Desiree Berg. Foto: Peter Lundberg

Charlotta Lundberg jobbar som undersköterska och skyddsombud på Ugglans särskilda boende.

– Jag har jobbat i 8 år som skyddsombud och det här var en jättebra variant på utbildning. Vi får en större förståelse för varandras arbete och roller och kan hjälpas åt att skapa bättre arbetsplatser.

Charlottas chef på Ugglan håller med.

– För mig som chef är det jättegivande trots att jag läst arbetsmiljö i tidigare utbildning. Jag tycker det är nyttigt att lära sig om vad vi kan samverka mer i och genom gruppövningarna kommer vi närmare varandra och får ett tätare samarbete, säger Desiree Berg, enhetschef på Ugglan.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #3, 2019

Text: Peter Lundberg