Ungas åsikter och idéer i fokus under Barents roads evenemang i Storforsen

Under evenemanget utfördes ett Hackaton med syfte att utbyta idéer och skapa lösningar när det gäller samhällsutveckling.

Bilden visar Barents Road deltagarna från Sverige, Norge Finland.

Under tre dagar fick unga personer mellan 18–35 år från Sverige, Norge och Finland tillsammans arbeta i grupp för att diskutera gemensamma utmaningar i Barentsregionen. Fokus låg på frågor kring arbete, de ungas möjlighet att påverka beslutsfattandet i lokala frågor och att skapa mötesplatser för unga att vistas på. I slutet av evenemanget presenterades resultatet av ungdomarnas arbete för politiker och tjänstepersoner från de olika kommunerna.

Kommunerna i Barentsregionen har likartade utmaningar de ställs för, bland annat vad gäller att behålla och locka fler unga att bosätta sig i kommunen. Därför är det bra att dela viktiga erfarenheter, ta tillvara framgångsrika initiativ, samt att lära av andra kommuners arbetssätt för att kunna inspireras och förbättra arbetet på hemmaplan.

Bilden visar Barents Road deltagarna från Sverige, Norge Finland.

Daniel Simrat, ordförande i Barents Road.

– Det är viktigt att dela erfarenheter och goda exempel för att behålla och locka unga till regionen. Att arbeta på det här sättet, med ett öppet tema gör att man får fram bra idéer, säger Daniel Smirat, ordförande i Barents Road.

Bilden visar Barents Road deltagarna från Sverige, Norge Finland.

Anna Lindberg, kommunchef Älvsbyns kommun.

– Det är viktigt att vi hittar olika typer av samarbeten och har en positiv tro på framtiden, säger Anna Lindberg, Älvsbyns kommuns kommunchef.

De unga presenterade många idéer och det var allt ifrån att ha ett ungdomsfullmäktige och att ungdomar ska få tycka till i frågor som rör politiska beslut. De ville att det skulle vara lättare att hitta arbeten. Som det ser ut idag behöver du ha erfarenheten för att få arbete, men hur får man den erfarenheten? Det är viktigt att hitta samarbeten så att de unga efter sin utbildning kan skaffa sig erfarenheten som krävs för att kunna söka de arbeten de vill. Kulturen i samhället var även den en viktig del, några förslag var ungdomsläger, kulturfestival, ungdomsklubbar och ungdomsgårdar.

Materialet som presenterats av ungdomarna kommer skickas vidare så det når fler politiker och beslutsfattare i Finland, Norge och Sverige.

Bilden visar Barents Road deltagarna från Sverige, Norge Finland.

Vad är ett hackaton?

Ordet “hackaton” är en nybildning på orden hacker och marathon, där “hack” används egentligen i dess betydelse av lekfull, utforskande programmering. Under ett Hackathon träffas människor från olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser, för att tillsammans arbeta lösningsorienterat med en förutbestämd utmaning eller frågeställning under en viss tidsram.

 

Barents road

Barents road är en internationell förening och medlemmarna är kommuner från Norge, Finland och Sverige. Föreningen arbetar för att stimulera och synliggöra kommunerna i Barentsregionen samt att öka samverkan mellan kommunerna.