Undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Från och med den 1 juli 2023 gäller också att enbart personal som har ett bevis om skyddad yrkestitel eller som får använda titeln undersköterska enligt övergångsregeln får vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

Varför införs skyddad yrkestitel?
Kompetensen hos undersköterskor är viktig för kvalitet och säkerhet i vård och omsorg. Riksdagen har därför beslutat att yrket ska ha en skyddad yrkestitel.

Med en skyddad yrkestitel blir det tydligt vilken kompetens en person med titeln undersköterska har. Det bidrar till trygghet för patienter, brukare och anhöriga och det gör dessutom att det blir lättare för arbetsgivare att leda och planera verksamheten på arbetsplatsen.

Vad betyder det för dig som är undersköterska i dag?

  • Om du har en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2023, kan du fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats efter den 1 juli. Efter tio år behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska. Du behöver ha fått beviset senast den 30 juni 2033 om du vill använda titeln utan avbrott.
  • Om du inte har en tillsvidareanställning med titeln undersköterska, måste du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få fortsätta använda titeln efter den 30 juni 2023. Har du inget bevis om skyddad yrkestitel kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men utan titeln undersköterska, eller en titel som kan förväxlas med titeln undersköterska. Om du ändå gör det kan du straffas med böter.

Den som vill ansöka om skyddad yrkestitel kan göra det tidigast 1 juli 2023.

På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel och vad det innebär för dig.
Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 – Legitimation (socialstyrelsen.se)

Källa: Socialstyrelsen