Turistomsättningen i Älvsbyn fortsätter att öka

– Vi har sett en ökning de senaste fem åren, ibland är den större ibland är den mindre. Men det är kul att se att det fortsätter att peka uppåt. Omsättningen för 2018 blev 138 miljoner. Företagen inom besöksnäringen är de som bidrar mycket till ökningen. De satsningar och det arbete de gör är viktiga för den fortsatta utvecklingen av besöksnäringen i kommunen, säger Sofia Lundberg, näringslivsutvecklare på Älvsbyns kommun.

Branscherna som räknas med i rapporten är livsmedel, restaurang, transport, aktivitet och logi, varav login står för den största ökningen med 5000 fler betalande gästnätter än fjolåret. Biltestföretaget Arctic Falls är det företag som ojämförligt genererar flest gästnätter i kommunen med hjälp av deras däck- och biltestare från hela världen.

– Tyskland står för den största delen av de internationella besöken i Älvsbyn och så har det varit de senaste åren. Att ta fram en tysk version av turistbroschyren har varit väldigt uppskattande bland våra besökare. Som besöksmål är Storforsen den stora dragaren, säger Sofia Lundberg.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #3, 2019

Text: Robin Nilsson