Tummen upp för Ungdomstinget

Ungdomstinget har lett till en rad förändringar och förbättringar. Något som Älvåkraskolans elever i klass 6-9 uppmärksammade genom ett bildspel.

På senare år har en hel del saker förverkligats. Älvåkraskolan har fått nya fina skåp till 200 elever.

Eleverna i årskurs 7-9 i Vidsel och Älvsbyn har fått lånedatorer av kommunen och vissa klassrum ny inredning.

– Vi lyssnar och önskar att alla era förslag skulle kunna uppfyllas. Tyvärr så tvingas vi ofta prioritera eftersom kommunens pengar är begränsade, förklarade närvarande politiker.

– Vi har en bra skola men den kan bli ännu bättre, betonade Anna Backman, Elina Gustafsson, Frida Rovaberg och Ludvig Janeheim som sitter i Elevrådet.

En sak som efterfrågas är en bättre utemiljö med större gräsytor.

– Framförallt fler sittplatser, nya basket-korgar och ett pingisbord, hälsade Elevrådet som via pengar från Fritid- och Kultur kunnat göra ett studiebesök till Arvidsjaur. – Det gav oss en hel del idéer, berättar kvartetten.

“Fantastisk skola och fantastiska lärare”

Elevrådet berömmer Älvsbyns gymnasium.

– En fantastisk skola med fantastiska lärare. Det är också betydligt lättare att läsa in ämnen i Älvsbyn jämfört med Piteå.

Mona Brännmark, rektor, påminde om att samtliga lärare vid Älvsbyns Gymnasium är behöriga. Det är inte många gymnasieskolor förunnat.

För kommunens del är det viktigt att så många som möjligt väljer gymnasiet i Älvsbyn. Ett stort elevantal innebär starkare ekonomi och bättre resurser.

Saknar kurator på gymnasiet

Elevrådet på Älvsbyns Gymnasium ser hellre en egen kurator än en skolsköterska på skolan.

– Många mår dåligt. Psykisk ohälsa är vanligare än fysiska skador. Att anställa en kurator är en investering för framtiden. Hon som var här tidigare är jätteduktig, menar Elevrådet.

Önskar fler bussar till byarna

Hur skapar vi en attraktiv fritid för ungdomarna i byarna?

Den frågan ställde eleverna på högstadiet i Vidsel till politiker och tjänstemän.

Ett förslag var att stärka gemenskapen mellan ungdomar i byarna och centralorten genom utökad busstrafik.

Eleverna i Vidsel önskar också busskort under loven.

Även förslag på en ungdomsgård och utökade aktiviteter diskuterades.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #3-4, 2018

Text: Tony Berglund