Trygghetsenkät – känner du dig trygg i Älvsbyn?

Älvsbyns kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra samhället. En av grundpelarna i detta är dialog mellan kommunen och våra medborgare. Tillsammans med Polisen genomför vi nu en enkätundersökning där du som medborgare har möjlighet berätta om hur du upplever tryggheten i kommunen och vad du anser att vi bör göra för du ska känna dig ännu tryggare.

Resultatet av undersökningen kommer att användas som underlag i kommande medborgarlöfte mellan kommunen och Polisen.

Undersökningen tar bara några minuter att besvara och pågår till och med den 31 oktober.

För att svara på enkäten, klicka på länken eller skanna QR-koden.

https://forms.office.com/r/SBhZfd0T6v

QR-kod.

Tack för din medverkan!