Trendbrott mot ökande smittspridning

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya rekommendationer från den 8 december till och med 31 januari 2022 för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Läs mer om hur du skyddar dig själv och andra på:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/

Belastningen på slutenvården i Norrbotten är fortsatt måttlig avseende patienter med covid-19. Inga fall av mutationen Omikron har hittills konstaterats i länet.

Efter det att delta-mutationen introducerades har smittspridning i högre grad skett hos barn och ungdomar. Kedjorna startar ofta i samband med fritidsaktiviteter, till exempel idrottsutövning. Därefter fortsatt spridning i skolklasser och vidare hem till barnens vårdnadshavare och anhöriga.

–  Det är dock intressant att se hur fint smittspridningen bland äldre tonåringar kraftigt gått ner efter det att stora delar av den gruppen vaccinerats, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare i Norrbotten.

Covid-19-fall per vecka i Norrbotten

Covid-19-fall per vecka i Norrbotten

Flest antal smittade av norrbottningarna, med över en fjärdedel, var det i förra veckan i Piteå.

Antalet covid-19-fall vecka 49 per kommun

Antalet covid-19-fall vecka 49 per kommun

Rekommendationer till kommunanställda

Som kommunanställd ska du ha fått information från din chef om vad som gäller på just din arbetsplats. Om är osäker på vad som gäller så frågar du din chef.

Rekommendationer som gäller från 8 december 2021 till och med 31 januari 2022

Detta gäller från 8 december:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/atgarder-mot-covid-19

Information till verksamheter:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-verksamheter/

Information till arbetsgivare:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arbetsgivare/

Kollektivtrafik:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/i-kollektivtrafiken/

 

Beslut om rekommendationer:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/1af038208f854bdeb25d1637577ee6c9/rekommendationer-2021-12-07.pdf