Tre samordningsförbund blir till ett

Genom Samordningsförbundet samverkar kommunerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Norrbotten, i syfte att göra mer för individer som behöver extra stöd från flera parter samtidigt. Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter.

– De här personerna riskerar att hamna i en gråzon när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. Det kan i värsta fall leda till en rundgång mellan skola, socialtjänst, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvård och Försäkringskassan med kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd. Samordningsförbundets parter arbetar här tillsammans med ett helhetsperspektiv för att minimera risken att individen hamnar mellan stolarna, säger Åsa Snårbacka, förbundschef på Samordningsförbundet södra Norrbotten.

Idag har styrelsen för det nya sammanslagna förbundet träffats för första gången. En ny ordförande valdes och det är Fredrik Hansson, kommunstyrelsens vice ordförande i Luleå.

– Det känns spännande med det nya uppdraget som ordförande i Samordningsförbundet Södra Norrbotten. Målet med förbundet är att stötta personer att komma närmare arbete eller studier och egen försörjning och under 2019 kom 54% av målgruppen ut i egen försörjning genom studier eller arbete, säger Fredrik Hansson, ordförande i Samordningsförbundet i Norrbotten.

 

Fakta:
Från 2004 finns en lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft som kallas Finsam. Lagen möjliggör för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet genom att bilda samordningsförbund. Då kan varje förbund agera utefter lokala förutsättningar i sitt län eller kommun och få ett gemensamt ansvar.

 

Kontaktperson:
Åsa Snårbacka, förbundschef, telefon 070-366 55 81
Fredrik Hansson, ordförande, telefon 0920-45 43 61