Topp tre trots sämre företagsklimat

I statistikdelen i årets ranking så håller Älvsbyns kommun sin placering bra, men när det kommer till enkätdelen där företagarna i kommunen tycker till, tappar kommunen i rankingen. I exempelvis delrankingen där företagen sätter betyg på ”Konkurrens från kommunens verksamheter” går Älvsbyns kommun från plats 115 till 264 i Sverige.

– Enkätsvaren visar att företagen upplever konkurrens från kommunens verksamheter. Det här behöver vi analysera för att förstå vad som ligger bakom. Vi arbetar inte med att konkurrera med näringslivet utan för att möjliggöra för lokala näringsidkare, säger Tomas Egmark, kommunalråd.

Tomas Egmark, kommunalråd, Älvsbyns kommun. Foto Peter Lundberg

Tomas Egmark, kommunalråd, Älvsbyns kommun. Foto Peter Lundberg

I enkätdelen ”Information till företagen” tappar kommunen 74 placeringar i landet. Under pandemin har Älvsbyns kommun inte kunnat anordna näringslivsfrukostar på samma sätt som tidigare och det har det varit ett starkt informationsnätverk mellan kommunen och företagare.

– Efter det att enkäten gjordes i början av detta år, som denna ranking baseras på, har vi startat upp ett nyhetsbrev till företagen och vi har börjat använda sociala medier som LinkedIn och Facebook. Detta tror vi kommer att uppskattas av företagen, säger Roger Tuomas, samhällsbyggnadschef.

Roger Tuomas, samhällsbyggnadschef. Foto: Peter Lundberg

Roger Tuomas, samhällsbyggnadschef. Foto: Peter Lundberg

Älvsbyns kommun har även startat upp ett flertal projekt senaste tiden, när pandemin har börjat klinga av. Exempelvis träffar för nya företagare, jobba med våra lokala företag för att stärka dem och anordna aktiviteter och minimässa för att föra näringsliv och skola närmare varandra.

– Nu under senhösten startar också arbetet med ett nytt näringslivsprogram upp. Där sitter både företagen och politiker med och utformar programmet. I det forumet kommer vi att tillsammans kunna analysera resultatet av rankingen och arbeta med att hitta förbättringar, säger Roger Tuomas.

Ranking alla kommuner i Norrbotten

Bild som visar rankingen av Norrbottens samtliga kommuner.

Om Svenskt Näringslivs ranking

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2022 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 000 företagare, och till en tredjedel av statistiska faktorer från SCB och UC.

Se årets rankinglista och utvecklingen över tid på foretagsklimat.se.