Testa dricksvattnet från egen brunn – varje år om småbarn ska dricka det

Ungefär två miljoner människor får sitt dricksvatten från egen brunn i Sverige. Cirka häften av dem har det i sin permanenta bostad och hälften i ett fritidshus. Det innebär att de har eget ansvar för att vattnet räcker och att det har den kvalitet som ställs på dricksvatten.

– Enskilda brunnsägare behöver ha koll på två saker – att vattnet räcker för de behov som finns och att det är tillräckligt bra. När fler väntas semestra mer hemma eller i sitt fritidshus – kanske ett som nyligen köpts, påminner vi därför om detta, säger Christina Lantz, mikrobiolog på Livsmedelverket.

Livsmedelsverket rekommenderar provtagning av vattnet vart tredje år och helst varje år om småbarn ska dricka det. Analys av dricksvattnet bör ske på ackrediterat laboratorium. Läs mer om kommunens råd om enskild brunn.

Nivåer kan snabbt ändras

I många delar av landet är låga grundvattennivåer det nya normala. Små magasin, dit egen brunn räknas, är mest känsliga och nivåerna kan snabbt ändras.

– Vatten är vårt viktigaste livsmedel så använd vattnet smart och hushåll med det. Samla till exempel regnvatten för bevattning och stäng av vattnet medan du borstar tänder eller tvålar in dig. Men ha också en plan för om det ändå skulle ta slut eller om det av andra skäl inte går att använda. Det är alltid billigare och enklare att planera i förväg än att agera akut, säger Christina Lantz.

Läs mer: Egen brunn

Källa: Livsmedelsverket