Tack för det gångna året!

2023 har varit ett händelserikt år för oss på Älvsbyns kommun. Ny mandatperiod med nytt politiskt styre. Omvärlden har varit skakig även detta år och det påverkar givetvis vårt arbete. Det händer spännande saker kopplat till den gröna omställningen i vårt närområde.

En ny organisation som bättre ska möta välfärdens utmaningar sjösattes i januari. Park och fritid flyttade från Älvsbyns fastigheter AB till kommunförvaltningen. Vårt arbete med förändring och förbättring fortgår.
Bra ska bli bättre.

Hösten har varit omtumlande för kommunen på många sätt. För att kunna nå er alla medarbetare i detta valde kommunalrådet och jag att besöka alla arbetsplatser för att ge er möjlighet att ställa frågor. Vi har uppskattat
besöken, ert engagemang och raka frågor. Några av er framförde önskemål om att vi skulle komma tillbaka och prata om annat som till exempel kompetensförsörjning eller andra frågor som rör er verksamhet. Och vi kommer tillbaka. Vi börjar planering av arbetsplatsbesök efter nyårshelgen.

Till sist vill jag tacka dig för ditt arbete under året. Vi som jobbar i den offentliga sektorn har Sveriges viktigaste jobb. Vi bidrar till välfärd och demokrati men också till tillväxt. Vi har möjlighet att göra skillnad varje dag för medborgare, barn, elever, brukare, boende och näringslivet. Stort tack.

Jag önskar dig ett gott slut och ett gott nytt år.

Anna Lindberg
Kommunchef