Svenskt Näringslivs enkät om lokalt företagsklimat 2022

Är du en av de 200 företagare i kommunen som fått Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet? Glöm inte att svara – dina åsikter är viktiga! Sista svarsdag är den 31 mars.

Enkäten har både skickats ut via mejl och post.

Företagens svar är viktiga och genom att svara på enkäten bidrar det till bra underlag för att förbättra företagsklimatet ytterligare. Ditt svar hjälper att göra skillnad.

På denna länk hittar du mer information om enkäten från Svenskt Näringsliv Företagsklimat.