Stort tack – insatser vid strömavbrott

Igår 4 januari var en rejäl utmaning för alla som bor, arbetar eller har anhöriga i Älvsbyns kommun. Det var otroligt kallt med över – 38 grader, strömlöst och mycket stora driftstörningar via telefon och internet. Det hann bli kallt hos många och på grund av driftstörningen på telefonlinan gjorde det svårt att gå ut med information som alla kunde ta del av.

– Gårdagen visar hur vi tillsammans i Älvsbyns kommun arbetar lösningsfokuserat och vill stötta och hjälpa andra medmänniskor. Jag skulle vilja lyfta och hylla alla som arbetat under gårdagen, alltifrån vårdpersonal, krisledning och alla som varit ute för att reparera el och vattenledningar. Men jag skulle också vilja tacka alla medborgare som såg efter varandra eller någon äldre som fanns i närheten, säger kommunchef Anna Lindberg.

Inom vården hade vi på Älvsbyns kommun stora bekymmer med kommunikation mellan verksamheterna men också med trygghetslarmen. Kylan gjorde även att vissa hemtjänstbilar inte startade.

– Här valde vi att ingen personal fick åka själva och vi prioriterade alla brukare med dagliga insatser. Sedan har vi ändå kunnat besöka en del personer som brukar ha besök mer sällan. Alla som arbetat har verkligen gjort sitt bästa och arbetat för att kunna leverera den bästa vården. Jag vill tacka alla som arbetat och fått det att fungera utifrån de förutsättningar vi hade, berättar socialchefen Robert Cortinovis.

Under åren har Älvsbyns kommun arbetat med olika krisövningar för att vara förberedda vid eventuella krislägen, men sedan har även branden på Polarbröd och covid-19 gjort att kommunen fått ytterligare erfarenhet av olika situationer. Margareta Lundberg, risk- och säkerhetssamordnare i Älvsbyns kommun har under många år arbetat med krisförberedelser.

– Nu fortsätter arbetet med utvärdering av de insatserna som gjordes under gårdagen för att ta med sig värdefulla erfarenheter och tankar, säger Margareta.

– Vi har en bra grund att stå på när det gäller vårt krisarbete, men det är nu otroligt viktigt att utvärdera hur vi arbetat i det här krisläget och vad vi kan bli bättre på, säger Anna.