Stor risk för brand i skog och mark

Alla typer av eldhärdar (grillar, eldstäder, campingkök eller motsvarande) bör vara placerade på ett eldsäkert underlag (hällar, sandmark eller liknande). Var också försiktig med cigarettfimpar och till exempel verktyg som kan slå gnistor.

Det råder just nu eldningsförbud i Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner. Dock inte i Älvsbyn än så länge.

MSB har tidigare under vår- och försommaren gått ut med två myndighetsmeddelanden gällande brandrisken i skog och mark. Det rådande väderläget är ovanligt och därför väljer MSB att åter igen varna allmänheten.
– Vi gör det här eftersom vi ser att läget fortsätter att vara extremt. Riskerna varierar geografiskt över landet och det handlar om ett utdraget förlopp över lång tid. Alla har ett ansvar att göra vad de kan för att undvika bränder i skog och mark. Allvarliga bränder kan ge stora konsekvenser som kan påverka människors liv och hälsa, säger Anna Nyman, operativ chef, på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.