Stor inventering av rekryteringsbehov

Kommunens strategiska ledord är ”Tillsammans” vilket är ett sätt att möta utmaningar och göra kommunen mer framtidsrik.

– Vi jobbar i flera plan för att rädda kvar och skapa arbetstillfällen i kommunen och detta samarbete är ytterligare en viktig pusselbit för att vi ska gå stärkta ur denna katastrof, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Tomas Egmark, kommunalråd Älvsbyns kommun (Foto Peter Lundberg)

Tomas Egmark, kommunalråd Älvsbyns kommun (Foto Peter Lundberg)

– Vi vill att alla företagare i Älvsbyns kommun som har behov av att rekrytera tar kontakt med oss, så ska vi se vad vi kan göra för att matcha de behov som framkommer. Alla jobb räknas, säger Marita Lundgren, enhetschef Arbetsförmedlingen.

Marita Lundgren, enhetschef Arbetsförmedlingen

Marita Lundgren, enhetschef Arbetsförmedlingen

En naturlig samarbetspart för kommunen när det kommer till näringslivet är Företagarna i Älvsbyn som har bra kontakt med sina medlemsföretag och andra företag i kommunen.

– Det är viktigt att alla företag i kommunen tar detta tillfälle att hjälpa någon till arbete samtidigt som man kan hjälpa sig själv att stärka och utveckla sin verksamhet, säger Elisabeth Nordström, Företagarna Älvsbyn.

Elisabeth Öhman Nordström (Foto Anneli Olofsson)

Elisabeth Öhman Nordström (Foto Anneli Olofsson)

Företagare – vad behöver du för kompetens de kommande åren? Det är den fråga som i nuläget är viktig att få svar på.

– Vi ser ju en stor risk för ökning av arbetslösheten framöver och med det en större konkurrens om jobben. Det vill vi motverka genom att ta reda på vilka behov och jobbmöjligheter som finns hos företagen, säger Marita Lundgren, enhetschef Arbetsförmedlingen.

– Vi tycker det är ett jättebra initiativ och uppmanar kommunens företagare att ta kontakt med Arbetsförmedlingen, säger Elisabeth Nordström, Företagarna Älvsbyn.

Kommunalrådet påminner också om att kommunen erbjuder kostnadsfri företagsrådgivning i samband med företagsstart men även till befintliga företag som vill växa och utvecklas, vilket kan vara ett bra komplement i detta tillfälle.

– Sedan önskar jag att alla företagare hörsammar denna inventering, vi måste kraftsamla oss för kommunens bästa, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

 

Företagare i Älvsbyns kommun kontaktar Arbetsförmedlingen via:

Telefon: 0771-508 508
E-post: norrbotten@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare