Stor brist på vikarier

– Det är första gången vi arrangerar en rekryteringsträff i vår egen kommun. Vi tänkte att om man kör fast så behöver man prova nya metoder för att lösa ett problem. Kanske kan ett personligt möte med kommunrepresentanter och personal från förskola och skola öka chansen att någon vågar prova, säger Anna-Karin Andersson, HR-chef på Älvsbyns kommun.

Älvsbyns kommun behöver fler timvikarier främst inom förskola och skola i byarna Vidsel, Korsträsk och Vistträsk. Under rekryteringsdagen anmälde sig sju intresserade i åldrarna från 20 år till 70 år.

– Vi blev glatt överraskade då det kom fler än vad vi räknat med. Att arbeta i skolan är ett roligt och omväxlande jobb så vi hoppas och tror att de ska trivas med kommunen som arbetsgivare, säger Anneli Lundström, rektor för Vidsels rektorsområde.

För att bli timvikarie i förskola och skola finns inget krav på utbildning, i stället är personliga egenskaper och ansvarstagande något som kommunen efterfrågar. Även om erfarenhet och utbildning inte är ett skall-krav så är det bra om de som vill jobba har det.

– Jag tycker att eventet blev en vinn-vinn situation då vi från arbetsgivaren får träffa personer som är intresserade av att vikariera och de som anmälde sig för vikariat fick träffa oss. Vi kunde även genomföra en kort introduktion under dagen, säger Madelene Nyman, rektor för Vidsels förskoleområde.

Det är första gången som bemanningsenheten besöker en ort på detta sätt.  I vanliga fall är det HR-avdelningen som besöker mässor, men det är mer riktat mot studenter. Tanken med rekryteringsdagen var att ett personligt möte med kommunrepresentanter och personal från förskola och skola skulle öka chansen att fler vågar prova.

Varför besökte bemanningsenheten just Vidsel?

– Det är där vi har särskilda svårigheter att rekrytera timvikarier. Vi ser också är att många av de som bor i Älvsbyns centralort ogärna tar pass i Vidsel och byarna. Därför tänker vi att vi behöver timvikarier bosatta i byarna, säger Mikael Lindblad, bemanningsadministratör på Älvsbyns kommun.

Eftersom dagen blev så lyckad kommer bemanningsenheten troligtvis även att anordna rekryteringsdagar i andra byar i kommunen framöver.