Socialtjänsten byter ut hela verksamhetssystemet

– Vi påbörjar vårt inträde vid årsskiftet, sen kommer det att ske utbildningar för all vår personal under våren, innan vi går in skarpt i systemet i mars/april, berättar Robert Cortinovis, socialchef på Älvsbyns kommun.

Vid årsskiftet byter kommunen ut socialtjänstens dokument- och journalförningssystem. Det nuvarande systemet Viva kommer att ersättas med Pulsen Combine. Totalt berörs närmare 400 användare i Älvsbyn. I dagsläget använder kommunerna i Norrbotten olika verksamhetssystem. Det nya systemet är upphandlat tillsammans med övriga 13 kommuner i Norrbotten och kommer således att användas av samtliga.

Bild på Robert Cortinovis, socialchef.

Robert Cortinovis, socialchef. Foto Peter Lundberg.

– Det som är bra nu, jämfört med tidigare, är att nu kommer alla kommuner i Norrbotten att använda samma system hädanefter. Det gör då att man kan samverka mellan kommuner på ett betydligt enklare sätt än tidigare, då vi använder oss av samma system, säger Robert Cortinovis, socialchef på Älvsbyns kommun.

I och med att samtliga kommuner varit med och upphandlat det nya systemet kommer det ekonomiskt sett bli billigare per kommun och man kommer i framtiden även att ha tillgång till gemensam support.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #3, 2023

Text: Robin Nilsson