Smittspridningen ökar

Smittspridningen ökar i hela landet och under julhelgen har det även ökat kraftigt i alla Norrbottens kommuner, utom i Jokkmokk. Andelen positiva som provats har ökat påtagligt och är ett varningstecken. Det är viktigt att alla tar ett personligt ansvar och följer dem allmänna råden och rekommendationerna.

På grund av det aktuella smittläget i Norrbotten, samt en ökad smittspridning i kommunen, så vädjar vi till anhöriga att begränsa sina besök i särskilt boende till de absolut nödvändiga för att skydda våra äldre.

Hög personalfrånvaro inom vården

På grund av förkylningar, magsjukor, VAB samt påträffade fall av covid-19 bland personal ute i socialtjänstens verksamheter är personalfrånvaron hög. Till följd av de påträffade fallen har en del testande av brukare på kommunens Särskilda boenden (Säbo) skett och så kallad barriärvård har inrättats i de berörda verksamheterna. I och med det läge vi befinner oss i vädjar vi till de anhöriga hur viktigt det är att tänka på våra äldre och därför nyttjar munskydd/visir under besök på våra boenden.

Tillsammans kan vi bromsa smittan

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
  • Avstå sociala sammanhang med större antal deltagare
  • Arbeta hemifrån om det finns möjlighet
  • Testa dig vid symtom