Smal vattenpest — Gracil men lömsk

Stoppa spridningen av smal vattenpest:

  • Undvik att köra med båt eller fiska i vatten där det finns smal vattenpest
  • Plantera inte smal vattenpest, inte ens i akvariet
  • Rapportera till rappen.nu eller till invasivaarter.nu om du ser smal vattenpest i sjöar eller vattendrag

 

Smal vattenpest handhållen

Smal vattenpest i handen. Foto: Susanne Eriksson

 

Tätt bestånd av smal vattenpest täcker vattenytan i sjö.

Smal vattenpest sprider ut sig och täcker vattenytan. Foto: Susanne Eriksson

 

Närbild på tätväxande smal vattenpest i vatten.

Smal vattenpest bildar täta bestånd som hindrar solljuset från att nå ner till andra vattenlevande organismer. Dessutom är det inte särskilt trevligt att bada eller fiska i vatten som är täckt av smal vattenpest. Foto: Susanne Eriksson

 

Närbild på smal vattenpest.

Närbild på smal vattenpest. Foto: Susanne Eriksson

 

Kontakta Älvsbyns energi om du har frågor om hur du ska hantera avfall som innehåller invasiva främmande arter.

Hittar du smal vattenpest någonstans så rapportera ditt fynd på rappen.nu eller på invasivaarter.nu.

Just nu pågår en nationell digital informationskampanj om invasiva främmande arter under ledning av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Sök efter hashtaggen #invasivaarter på sociala medier. Älvsbyns kommun bidrar genom att informera om hur du känner igen de invasiva växter som förekommer här i norr.

 

Här kan du läsa mer:

Information om invasiva främmande arter på Älvsbyns kommun hemsida

Information från Älvsbyns energi om hur du hanterar avfall som innehåller invasiva främmande växter

invasivaarter.nu

rappen.nu

Smal vattenpest på Havs- och vattenmyndighetens hemsida