Skyddsrum i Älvsbyns kommun

Älvsbyns kommun följer noggrant händelseutvecklingen och effekterna av kriget och samverkar med andra aktörer i regionen. Kommunens ledningsgrupp har fortlöpande möten och fattar beslut i aktuella frågor.

Skyddsrumskartan

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som har ansvar för Sveriges drygt 65 000 skyddsrum som är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. MSB har en digital karta över Sveriges alla skyddsrum och där finns även alla skyddsrum i Älvsbyns kommun med.

https://www.msb.se/sv/verktyg–tjanster/skyddsrumskarta

– På skyddsrumskartan kan man se var närmaste skyddsrum är. Äldre eller personer som inte själv har tillgång till webben kan ringa kommunens växel/medborgarservice på 0929-170 00 så går de in på skyddsrumskartan och berättar adressen till närmaste skyddsrum, säger Margareta Lundberg, risk- och säkerhetssamordnare i Älvsbyns kommun.

Margareta Lundberg, risk- och säkerhetssamordnare pekar på skyddsrumsskylten som sitter vid entrén till kommunhuset. Foto Peter Lundberg.

Margareta Lundberg, risk- och säkerhetssamordnare pekar på skyddsrumsskylten som sitter vid entrén till kommunhuset. Foto Peter Lundberg.

65 000 skyddsrum

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. Skyddsrum finns mest i tätorter. Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har också en speciell ventilation och luftsluss.

– Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Ta reda på var ditt närmaste skyddsrum finns där du bor och där du befinner dig dagtid, säger Margareta Lundberg, risk- och säkerhetssamordnare.

Skylt för skyddsrum. Foto Peter Lundberg

Skylt för skyddsrum. Foto Peter Lundberg

Det finns ett stort antal så kallade normalskyddsrum, oftast i vanliga bostadshus. Det är upp till fastighetsägarna att i fredstid använda dem som exempelvis förråd, cykelrum eller föreningslokaler. Ett krav för att få göra det är att skyddsrummen ska kunna tömmas inom 48 timmar om regeringen tar beslut om höjd beredskap. Det finns också ett fåtal riktigt stora skyddsrum som oftast nyttjas som parkeringsgarage.

Ansvar för skyddsrummen

Ägaren av en fastighet äger och underhåller också skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening. MSB kontrollerar att mängden skyddsrum bevaras. Det görs bland annat genom kontroller. Om MSB gör en skyddsrumskontroll och hittar brister, måste skyddsrummets ägare åtgärda dem.

Får alla plats i skyddsrummen?

I Älvsbyns kommun finns 62 skyddsrum med plats för 5 697 personer. Tanken med skyddsrum är inte att vara ett permanent skydd för hela Sveriges befolkning utan ett skydd för de som inte hinner utrymma ett område. Det finns oftast bara skyddsrum på de platser som är svårast att utrymma, det vill säga städer och tätorter.

Frågor och svar om skyddsrum

MSB har samlat svar på de vanligaste allmänna frågorna om skyddsrum på sidan:

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/fragor-och-svar-om-skyddsrum