Skolskjuts och vintertemperaturer

Det har kommit många frågor under dagen, 17 januari och Älvsbyns kommun vill klargöra en del punkter kring skolskjuts och vintertemperaturer.

Skolan är öppen som vanligt och personal finns på plats. Älvsbyns kommuns ansvar är att skolbarnen ska ta sig till skolan. Kommunen har gjort en upphandling kring skolskjuts och i den finns ingen köldgräns specificerad. I detta fall är det de olika transportörerna som har satt en köldgräns.

När det gäller extrema väderförhållanden kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan utföras, men minus 30 grader är vanligt förekommande i kommunen och är inget ovanligt under vinterhalvåret. Älvsbyns kommun anser därför att detta inte kan klassas som force majeure.

Det finns en del som behöver tydliggöras och en dialog förs med de företag som sköter skolskjutsen. Detta är något som också kommer tas i beaktning när framtida upphandlingar kring skolskjuts görs.