Skolskjuts ht-20 och vt-21

Ansökan måste lämnas in för att skolskjuts ska erhållas.

Ny ansökan är obligatorisk även för elev som under året har åkt skolskjuts. Inga busskort förlängs med automatik.

(Elever med plastkort behåller kortet och då ansökan beviljats uppdateras kortet inför nästa läsår)

Senast den 30 april 2020 ska ansökan vara inkommen för att hinna handläggas.

Länk till ansökan om skolskjuts via kommunens e-tjänst.

Det går även att hämta pappersblankett i kommunens växel eller skriva ut via hemsidan.

Frågor om skolskjuts besvaras av skolskjutshandläggare Madelene Nyman tel 0929-171 99. Telefontid måndag 8.00-12.00. Kan även nås under veckan, alt lämna meddelande i växeln så blir ni uppringda.