Skolorna i Älvsbyns kommun

Läsåret startar onsdag den 23 augusti 2017 enligt nedanstående tider.

 

GRUNDSKOLAN

 

Knut Lundmarkskolan                            08 10

 

Parkskolan                                             08 10

 

Älvåkraskolan

Åk 6                                                      08 10

Samling på skolgården

Åk 7-9                                                  09 00

Samling i hemklassrummen

 

Vidselskolan åk 1-9                               08 15

Vistträskskolan                                      08 00

Korsträskskolan                                     08 10

 

ÄLVSBYNS GYMNASIUM

Samling i huvudentrén på                        08 10

gymnasiet

 

Skollunch serveras från och med onsdag den 23 augusti 2017