Schema för studentexamen 2020-06-11

Schema:

9:50 Samling i foajén för:

  1. Naturvetenskapsprogrammet
  2. Teknikprogrammet
  3. Vård- och omsorgsprogrammet

10:00 Utspring Naturvetenskaps-, Teknik- och Vård- och omsorgsprogrammen via huvudentrén.

Elever samt anhöriga ska ha lämnat skolans område senast 10:30

10:50 Samling i foajén för:

  1. Ekonomiprogrammet
  2. Samhällsvetenskapsprogrammet

11:00 Utspring Ekonomi- och Samhällsvetenskapsprogrammen via huvudentrén.

Elever samt anhöriga ska ha lämnat skolans område senast 11:30

11:50 Samling i foajén för:

  1. Bygg- och anläggningsprogrammet
  2. El- och energiprogrammet

12:00 Utspring Bygg- och anläggnings- och El- och energiprogrammen via huvudentrén.

Elever samt anhöriga ska ha lämnat skolans område senast 12:30.

Bakre dörr (mot Korsträskbäcken) på gymnasiet används som ingång för elever.

Elev eller anhörig som visar sjukdomssymptom ska INTE delta vid studentexamen. Visa hänsyn genom att följa Folkhälsomyndighetens råd för minskad smittspridning, håll avstånd till andra.

Endast avgångsstudenter och personal får vistas i skolans lokaler.

Antalet anhöriga per student begränsas till max 2 personer.