Samverkan för bättre rehabilitering

– Kommunens enhetschefer har efterfrågat mer stöd och information kring långtidssjukskrivningar och rehabiliteringskedjan så det känns jättebra att kunna erbjuda en chefsfrukost med fokus på just det, säger Jennie Grahn, HR-specialist på Älvsbyns kommun.

Efter en gemensam frukost på Polar hotel informerade Försäkringskassan om aktuell sjukfrånvarostatistik, rehabiliteringskedjan och om hur kommunen som arbetsgivare och Försäkringskassan kan samverka kring långa sjukskrivningar och rehabiliteringskedjan.

Desirée Berg, Foto Peter Lundberg

Desirée Berg, Foto Peter Lundberg

– Det har varit en bra och intressant dag. Det är jätteintressant när det finns möjlighet att ställa frågor från egna erfarenheter, säger Desirée Berg, enhetschef i äldreomsorgen.

Chefsfrukosten är en del av ett samverkansavtal som Älvsbyns kommun har med Försäkringskassan sedan januari 2019.

– Att ha ett bra samarbete mellan Försäkringskassan och kommunen är jätteviktigt för individens skull och för att de ska kunna komma tillbaka till arbetslivet så snart som möjligt, säger Malin Lindeholm, Försäkringskassan.

– Ett sådant här samarbetsavtal betyder jättemycket för kommunikationen mellan oss myndigheter för att bättre kunna hjälpa de anställda som är sjukskrivna eller i en rehabiliteringsprocess, säger Desirée Berg, enhetschef i äldreomsorgen.

Samarbetsträffarna anordnas ungefär två gånger per år. Tidigare träffar har bland annat handlat om att upptäcka tidiga signaler på ohälsa och missbruk. Att rikta utbildnings- och informationsinsatser i rehabilitering till chefer är att satsa på alla anställda i kommunen.

Jennie Grahn och Malin Lindeholm, Foto Peter Lundberg

Jennie Grahn och Malin Lindeholm, Foto Peter Lundberg

– Chefen är den som är ansvarig för arbetsmiljö och rehabilitering, kan vi utbilda och stötta chefen i komplexa rehabiliteringsfrågor så kommer chefen bedriva ett bättre arbete i rehabiliteringsärenden, vilket gynnar våra medarbetare som är sjukskrivna, säger Jennie Grahn, HR-specialist på Älvsbyns kommun.

– Allt handlar om att få till en bra samverkan för den sjukskrivna individens skull så att resan genom sjukskrivningen ska bli så bra som möjligt, säger Malin Lindeholm, Försäkringskassan.