Säkrare webbplats med HTTPS

Https är en metod/protokoll för krypterad transport av digital data. Fördelarna med krypteringen är att kommunikationen mellan webbplatsen och användaren därigenom blir säker och försvårar väsentligt möjligheten för utomstående att avlyssna trafiken. Avlyssning av trafik kan omfatta såväl inloggningsuppgifter som formulärdata.

– Övergången till det säkrare https med kryptering är en del i kommunens ständigt pågående säkerhetsarbete och en viktig del i strävan att ta fram fler e-tjänster, säger Peter Lundberg informatör på Älvsbyns kommun.

Https används ofta för betalningsöverföringar på internet och för inloggning och hantering av personlig information. I och med detta ska inte överföringen kunna avlyssnas av tredje part, och användaren ska kunna lita på att webbservern är densamma som den utger sig för att vara.