Säg Hej till vår medarbetare…

Berätta lite om dig själv.
Jag har jobbat som undersköterska i 32 år på lite olika ställen, men mestadels i Älvsbyns kommun. Jag bor med min man och våra hundar i Korsträsk, har två vuxna barn och ett barnbarn. Jag tycker om att vara ute och går gärna långa promenader.

Vad fick dig att gå en specialistutbildning inom undersköterska?
Jag såg min chans när jag hittade denna utbildning eftersom jag tycker att det är viktigt och intressant att lära sig nya saker och att få utbyta tankar tillsammans med andra, så att jag själv kan utvecklas och kunna göra mitt jobb bättre. Dessutom var utbildningen digital med lektioner över teams så jag kunde sköta allt skolarbete hemifrån. Det underlättade mycket.

Vad är den största utmaningen i ditt arbete?
Den största utmaningen är att verkligen se människan. Vi är alla olika och behöver få fortsätta att vara den vi är trots att sjukdom påverkar livet.

Vad är det bästa med ditt arbete?
Det bästa med mitt jobb är alla människor som jag får möjlighet att möta, det ger mig så mycket.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?
En dag med utredning i hemmet (utredningshemtjänst): Jag läser beställningen som kommer från kommunens handläggare för att veta hur mitt uppdrag ser ut hos den personen som jag åker ut till. Jag möter sen upp personen i dennes hem som tex kommer från lasarettet. Jag presenterar mig och förklarar varför jag är där. Det kan vara så att jag är hos personen under hela dagen för att bilda mig en uppfattning om personen är trygg i sitt hem och vilken hjälp som behövs för att klara sig hemma.
Jag har telefonkontakt med sjuksköterskan angående frågor runt mediciner och med arbetsterapeut runt hjälpmedel och andra saker som kan behöva lösas. Jag dokumenterar det jag har sett och rapporterar till kvällspersonal, nattpersonal eller nattpatrullen inför deras skift.
En utredning avslutas efter 2-3 dagar med en uppföljning där handläggare, arbetsterapeut, personen själv och anhöriga är med. Då pratar man om hur det har varit och vad personen behöver för stöd i hemmet för att klara sig i vardagen. Jag skriver en genomförandeplan så att hemtjänstens personal kan läsa på vilket sätt och när personen behöver hjälp när det blir deras tur att ta över.

Vad är det bästa med att arbeta i Älvsbyns kommun?
Att anställda får möjlighet att utbilda sig och att kommunen vill följa med i utvecklingen av äldreomsorgen. Att chefer lyssnar och har bra kommunikation med anställda, det ger trygghet.