Säg Hej till vår medarbetare…

Berätta lite om dig själv
Jag heter Hanna Samuelsson, bor i Älvsbyn tillsammans med min sambo och barn. Utbildad socionom i grunden och började jobba på socialtjänsten i Älvsbyn 2016.

Vad fick dig att söka jobbet som Särskilt ansvarig för socialtjänsten?
Jag har jobbat inom många delar av socialtjänsten, främst som handläggare och nu senast som metodutvecklare på enheten stöd till individ och familj. För mig har det alltid varit viktigt att utgå ifrån vad socialtjänstlagen ställer för krav på verksamheterna, där riktlinjer och rutiner som hjälp och stöd för de personer som arbetar i verksamheterna samt systematiskt kvalitetsarbete är grunden. Målet är alltid att bedriva en socialtjänst av god kvalitet. Att projektanställningen som SAS kom tyckte jag var ett tydligt tecken på att man inom Älvsbyns kommun satsar på det sociala området vad gäller kvalitet, utveckling och uppföljning. Det ville jag vara med på – därför sökte jag.

Vad är den största utmaningen i ditt arbete?
Jobbet som SAS är till stor del strategisk och spänner över alla socialtjänstens områden, både myndighetsutövning och verkställighet inom barn- och unga, missbruk, äldreomsorg, socialpsykiatri, LSS och ekonomiskt bistånd. Det innebär att bredden blir en utmaning – att hålla sig ajour med verksamheterna. En annan utmaning ligger i arbetsuppgifternas karaktär. När det gäller kvalitet, utveckling och uppföljning finns det inga givna svar på hur och vad man ska göra och man blir heller aldrig klar, det kommer ständigt nya behov och förändringar i omvärlden för verksamheterna att möta.

Vad är det bästa med ditt arbete?
Det bästa med mitt jobb är att det är så lätt att hitta motivation.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?
Det är väldigt varierande. En dag kan bestå av möten där jag träffar socialtjänstens enhetschefer och jobbar med systematiskt kvalitetsarbete, sitter med utredningar av avvikelse- eller lex Sarah rapporter eller är stöd till enhetscheferna i det arbetet, bevakning av det sociala området vad gäller ny eller förändrad lagstiftning, eller andra beslut och direktiv.

Vad är det bästa med att arbeta i Älvsbyns kommun?
Jag uppskattar att det finns en framåtsträvan i kommunen, eller kanske främst inom socialtjänsten som är det område jag känner till. Att verksamheterna inte bara förvaltas utan ständigt utvecklas för att följa och möta de behov som finns idag.