Rökförbud på offentliga platser

Anledningen till den nya lagen är för att underlätta för exempelvis barn, astmatiker och allergiker att kunna vistas i en offentlig miljö utan behöva utsättas för röken. Det handlar även om att minska rökningen, samt motverka rökning bland barn och ungdomar.

– Det är vi på kommunen som ansvarar för tillsynen av rökförbudet, men det är upp till varje enskild företagare att se till så att det finns information och skyltar om vad som gäller på platsen, säger Louise Södersten, livsmedelsinspektör på Älvsbyns kommun med tillsyn av tobak, alkohol och läkemedel.

Företagarna har även skyldighet att gå emellan och se till så att reglerna följs utanför deras entré. Om företaget har tobaksförsäljning kan tillståndet dras in om upprepade lagbrott sker.

I och med den nya lagen måste samtliga askkoppar tas från de offentliga miljöerna.

Berörda platser är:

  • Områden i anslutning till kollektivtrafik
  • På uteserveringar utanför restauranger och caféer
  • Platser som är avsedda för idrottsutövning
  • På lekplatser och parker dit allmänheten har tillträde
  • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen dit allmänheten har tillträde

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #2, 2019

Text: Robin Nilsson