Risker för väg 94 genom Älvsbyn, Korsträsk och Vistträsk ses över

Studien inleds med att identifiera de risker som finns längs vägen i Älvsbyns tätort, samt i Korsträsk och i Vistträsk. Därefter föreslås och utvärderas åtgärder som kan genomföras för att öka säkerheten för dem som färdas på och i anslutning till vägen. Stort fokus läggs på att öka säkerheten för oskyddade trafikanter som korsar vägen.

Sofia Lundberg, samhällsstrateg vid Älvsbyns kommun ser positivt på att studien kommit igång.

– Det finns ett flertal riskfyllda korsningar längs vägen och det är viktigt att vi tillsammans med Trafikverket utreder dessa och kommer fram till vilka åtgärder som kan genomföras, så att vi tillsammans kan uppnå en säkrare trafiksituation utan att försämra vägens funktion som riksintresse.

Studien beräknas pågå fram till och med april 2020.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #4, 2019

Text: Robin Nilsson