Restriktionerna inom Fritid och kultur förlängs

Regeringen har riktat en uppmaning till regioner och kommuner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig stängd. Denna uppmaning gäller till och med den 7 mars. Detta innefattar dock inte idrotts- kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga födda 2002 eller senare.