Restaurang Fluxen stänger 1 juli

Restaurang Fluxen räknas som en resultatenhet och ska därmed bära sina egna kostnader. Kommunstyrelsen har genomfört en utredning som visar att restaurangen i genomsnitt per dag har haft besök av cirka 65 gäster, vilket har gett en årlig intäkt på strax under 1,8 miljoner kronor.

– Kostnaden för verksamheten har uppgått till 4,4 miljoner vilket innebär en nettokostnad och tillika förlust på nästan 2,6 miljoner kronor varje år, säger Älvsbyns kommunalråd Tomas Egmark.

I restaurangens kök tillverkas också mat till kommunens skolor och äldreboenden. Denna del av verksamheten kommer att vara kvar. Restaurangen har varit öppen 365 dagar per år och de fem tjänster som varit kopplade specifikt till restaurangen avvecklas. Samtliga anställda som berörs har fått jobb i andra företag eller har kunnat erbjudas jobb som varit lediga inom kommunens övriga verksamheter.

Sista dagen som det serveras mat i restaurangen är söndagen den 30 juni 2019. De som har överblivna lunchkuponger när restaurangen har stängt kommer en tid att kunna lösa in dessa mot kontanter. Kontakta kommunens växel för mer information om hur man går tillväga.

Med utredningen som grund lämnade kommunstyrelsen också som förslag till kommunfullmäktige att om efterfrågan finns, erbjuda Fluxens hyresgäster möjlighet att äta tillsammans i lämplig lokal.

– Tanken är att de boende även fortsättningsvis ska ha möjlighet att träffas och äta tillsammans, säger Tomas Egmark.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #2, 2019

Text: Anneli Olofsson