Regler vid användning av fyrverkerier

Inom Älvsbyns kommun är det endast tillåtet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor från kl. 12.00 på nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 03.00.

Under övriga tider på året krävs alltid tillstånd av polismyndigheten.

Tillstånd av polismyndigheten krävs alltid för att få använda pyrotekniska varor på följande platser:

  • i anslutning till Nyberga särskilda boende
  • i anslutning till Ugglans särskilda boende
  • I anslutning till fastigheten Trasten 7, Fluxen, i Älvsbyn
  • I anslutning till fastigheten Brännmark 1:78, Violen, i Vidsel

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från ovannämnda serviceboenden.

Åldersgränsen i Sverige för att köpa, inneha och använda fyrverkerier och pyrotekniska varor är 18 år. Att sälja eller köpa ut fyrverkerier till barn eller ungdomar under 18 år är olagligt.

Länkar

Fyrverkerier inför nyår – Tänk på det här (Polisen)
Regler för att skjuta fyrverkerier (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap/MSB)