Regler för hantering av farligt avfall

På verksamheter där farligt avfall uppkommer, transporteras eller insamlas ska verksamhetsutövaren rapportera uppgifter på avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Alla verksamhetsutövare är skyldiga att det medföljer ett transportdokument vid transport av farligt avfall, även vid mycket små mängder farligt avfall. Den som inte upprättar transportdokument riskerar att bli skyldig att betala miljösanktionsavgift.

Den som inte rapporterar uppgifter till avfallsregistret inom föreskriven tid riskerar att bli skyldig att betala miljösanktionsavgift.

Frågor och svar om nya avfallsregistret för farligt avfall

Samlad info om ny avfallsrapportering

Rapportera uppgifter om farligt avfall

Har mitt företag farligt avfall?

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika färg- och kemikalierester. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Naturvårdsverket har tagit fram sju exempel på olika verksamheter som ska rapportera sitt farliga avfall. Där framgår vilka uppgifter som behöver lämnas och när.

Exempel bilskrot

Exempel bilverkstad

Exempel byggföretag

Exempel frisör

Exempel lantbruk

Exempel livsmedelsbutik

Exempel måleri

Syftet med reglerna

Den senaste statistiken visar att det uppstår över två miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men det är osäkra uppgifter och statistiken uppdateras bara vartannat år. Alla som rapporterar till det nya avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet. Det ökar möjligheten till att avfallet tas om hand på rätt sätt.