Registrera föräldraskap digitalt från den 1 januari

– I e-tjänsten bekräftar och godkänner båda föräldrarna med e-legitimation, och därefter är föräldraskapet fastställt. Det är en väldigt enkel tjänst. Vi tror att många nyblivna föräldrar kommer att uppskatta det, berättar Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

För att kunna använda tjänsten krävs att barnet och föräldrarna är folkbokförda i Sverige. Föräldrarna behöver också vara myndiga. E-tjänsten går bara att använda de första 14 dagarna efter barnets födelse. Detta med hänsyn till vikten av att föräldraskap fastställs. Om föräldrarna inte kan eller vill göra det digitalt så ligger ansvaret på socialnämnderna, såsom tidigare.

Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, Foto Sara Burman

Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, Foto Sara Burman

– Eftersom barn numera får personnummer direkt vid födelsen så kan föräldraskap i många fall fastställas redan på sjukhuset, säger Tobias Wijk

Om föräldrarna är gifta eller i registrerat partnerskap behövs i normalfallet ingen föräldraskapsbekräftelse, men alltid annars. År 2020 föddes 113 000 barn och för 63 000 av dessa behövdes föräldraskapsbekräftelse.

– Vi tror att de flesta som har möjlighet kommer att använda den digitala tjänsten. Danmark har redan en liknande tjänst och där används den av cirka 90 procent av de ogifta föräldrarna, säger Tobias Wijk.

I Skatteverkets e-tjänst kan föräldrarna också direkt ansöka om gemensam vårdnad om de är överens om det.

Det finns situationer då den digitala tjänsten inte kan användas. Så är fallet till exempel om någon av personerna är under 18 år eller har skyddade personuppgifter.

Adressen till e-tjänsten är:

skatteverket.se/bekräftaföräldraskap

Webbadressen fungerar både med och utan prickar. Observera att denna e-tjänst aktiveras först i samband med att den nya lagen träder i kraft 1 januari 2022.