Projektpengar till Kreativa Byar i Norrbotten ek. förening

Syftet med projektet är att bidra till tillgängliga och kvalitetssäkrade vandringsleder, som i sig bidrar till stärkt folkhälsa, hållbar landsbygdsutveckling och destinationsutveckling.

– Det är otroligt roligt att Kreativa Byar i Norrbottens ek. förening har fått förtroende av Naturvårdsverket att medverka till att bilda en organisation, samt att vi har stor stöttning från Regionen, Länsstyrelsen och alla fyra kommuner för sammanhållande ledutveckling i Pite älvdal, berättar Birgitta Strömgren, ordförande i Kreativa Byar i Norrbotten ek. förening.

Vad kommer pengarna att gå till?

– Pengarna ska användas till att inventera vandringsleder, dialogmöten med olika aktörer och ta fram förslag på modeller för samverkan med andra geografiska områden inom länet. Samt implementera det nationella ramverket för vandringsleder och se hur en digital plattform kan se ut för vandringsleder.